Bác Sĩ CK I – Khoa Lasik.

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác khám và điều trị các bệnh lý về mắt.

Là chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, thực hiện thành công hàng ngàn ca phẫu thuật, với nhiều biện pháp khác nhau: LASIK, FEMTO – LASIK, SMILE, PRK, EPI – LASIK, PHAKIC ICL, PRESBYOND, CROSS – LINKING.

Tham gia nhiều khóa đào tạo, hội thảo khoa học chuyên sâu về phẫu thuật khúc xạ trong và ngoài nước.