Thạc sĩ. BS Ck II – Giám Đốc Chuyên Môn.

Nguyên Trưởng phòng KHTH Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Thạc sĩ, BS Chuyên khoa II, Nhãn khoa, từ năm 2002.

Hơn 30 năm kinh nghiệm phẫu thuật, khám và điều trị các bệnh lý về mắt, chuyên về bệnh lý Glaucoma và Đục thủy tinh thể.

Tu nghiệp và tham gia các khóa đào tạo về mắt trong và ngoài nước.