Sau phẫu thuật, mắt sẽ có những triệu chứng như thế nào là bình thường?