Sau phẫu thuật khúc xạ, có thể chơi thể thao được hay không, phải kiêng trong bao lâu?