Sau phẫu thuật khúc xạ, bao lâu có thể làm việc lại bình thường?