Sau phẫu thuật có phải kiêng cữ gì đặc biệt hay không? Phải kiêng nước trong bao lâu?