Sau mổ, bao lâu bệnh nhân có thể chăm sóc da bình thường?