Nếu 1 tuần sau mổ, mắt nhìn vẫn mờ, hiện tượng này có bình thường không?