Hiện tượng nào là bất thường sau mổ đục thuỷ tinh thể?