Hiện tượng nào cho thấy bệnh nhân đang bị đục bao sau, sau mổ?