Hiện tượng chói lóa mắt vào buổi tối có phải hiện tượng bình thường, khi nào hết hiện tượng này?