Có cần kiêng hoàn toàn không sử dụng thiết bị điện tử sau mổ?