Bệnh nhân mắc bệnh cấp tính có mổ Phaco được không?