Dịch vụ

Chụp bản đồ giác mạc

Chụp bản đồ giác mạc là bước khám quan trọng trong việc chỉ định phẫu thuật khúc xạ.

Máy chụp bản đồ giác mạc khảo sát mặt trước và mặt sau của giác mạc được thể hiện bằng bản đồ màu và các chỉ số.

  • Phát hiện những bất thường nhỏ nhất trên bề mặt giác mạc.
  • Ước lượng công suất khúc xạ: Giác mạc để tính công suất kính nội nhãn và kính áp tròng phù hợp.
  • Phân tích mặt sóng giác mạc: cho phép thu thập dữ liệu về loại và kích thước của tất cả các quang sai giác mạc.
  • Theo dõi các giai đoạn sớm giác mạc hình chóp.
  • Đo bề dày giác mạc.
  • Đo kích thước đồng tử.

Đặt lịch khám hoặc Liên hệ tư vấn

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.