Mỹ Linh

Chuyên viên dịch thuật

Mình mới mổ femto ở đây, mới mổ đã full HD rồi, cơ sở vật chất, máy móc mới hiện đại, bác sĩ nhiệt tình, có tâm cực luôn ấy Highly recommend cho mọi người nha

Đặt lịch khám

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của Quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn trong thời gian sớm nhất.